Love og bestemmelser

 1. Der skal løses fiskekort, før fiskeriet kan påbegyndes. Kort kan købes på turistkontoret i Brovst.
   
 2. Kun fiskeri med fiskestang er tilladt, og der må kun benyttes én stang pr. deltager.
   
 3. Enkelte lodsejere har forbudt fiskeri, hvorfor det er forbudt at fiske fra marker, der er afgrænset af gult markerede hegnspæle. "al færdsel forbudt" -skilte skal respekteres. Skiltene gælder også de tilstødende skove.
   
 4. Der må max. hjembringes 4 ørreder pr. dag pr. mand.
   
 5. Papir, flasker, dåser, fiskesnørre. fiskekroge og andet affald må ikke efterlades. Hegn mv. må ikke beskadiges, men sker det, bedes SNR underrettes, normalt gennem fiskekort-salgsstedet. Parkering på marker er forbudt, ligesom parkering, så adgang til marken spærres, heller ikke er tilladt.
   
 6. Undermålsfisk må ikke hjembringes. På forlangende skal fangede fisk forevises den af fiskeriministeriet bemyndigede kontrol.
   
 7. Børn under 14 år fisker gratis, men kun i følge med en voksen person med gyldigt fiskekort.
   
 8. Hunde må ikke medtages.
   
 9. Af hensyn til andejagten i perioden 1/8-31/12, er al færdsel Haldagerbroen - Limfjorden forbudt fra 2 timer før solopgang til 2 timer efter solnedgang.