Velkommen til en dejlig kanotur på Ryå.

I venstre spalte kan du vælge imellem de emner, som er aktuelle for dig, når du planlægger en kanotur på Ryå.
Herunder er vist kortskitse.

Rendbæk
bro
Toftegårds
bro
FDFs
kano-
plads
Aaby
bro
Birkelse
bro
Birkelse
shelter-
plads

Skeels-
lund bro
Haldager
bro

Aabybro